Gradska uprava Prijedor: Radno vrijeme u dane majskih praznika

Na osnovu člana 4. i člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske, („Sl.glasnik RS“, broj : 43/07), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“ broj: 97/16), člana 5. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku, uslužnu i djelatnost igara na sreću na području grada Prijedora („Sl.glasnik grada Prijedora“ broj : 2/14) i člana 89. Statuta grada Prijedora (“Službeni glasnik grada Prijedora”, broj: 12/17), Gradonačelnik Prijedora, donosi :

ZAKLJUČAK

1.Prvi dan Međunarodnog praznika rada, 01.05.2018. godine (utorak), je neradni dan za sve privredne subjekte registrovane na području grada Prijedora, osim subjekata pobrojanih u tačkama 2. i 5. ovog Zaključka.

2.Prvi dan Međunarodnog praznika rada, 01.05.2018. godine (utorak), mogu da rade samostalne preduzetničke radnje –mesnice u periodu od 07,00 do 12,00 časova.

3.Drugog maja 2018. godine (srijeda), mogu raditi svi registrovani privredni subjekti na području grada Prijedora u skladu sa svojim potrebama i internim aktima koji regulišu pitanje radnog vremena zaposlenih, izuzev republičkih i gradskih ustanova, organizacija i javnih preduzeća.

4.Za vrijeme republičkog praznika, Dana pobjede nad fašizmom, 09.05.2018. godine (srijeda), mogu da rade svi registrovani privredni subjekti na području grada Prijedora u periodu od 07,00 do 12,00 časova, izuzev republičkih i gradskih ustanova, organizacija i javnih preduzeća.

5.Subjekti pobrojani u članu 5. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku, uslužnu i djelatnost igara na sreću na području grada Prijedora („Sl. glasnik grada Prijedora“, broj : 2/14) i to :
-subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje i prodaje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, s tim da je u vremenu od 0,00 do 06,00 časova dozvoljena samo šalterska prodaja,
-apoteke,
-benzinske pumpe,
-trgovačke radnje tipa „dragstor“,
-trgovačke radnje koje se nalaze u sklopu staničnih objekata,
kao i prodavnice pogrebnom opremom,

mogu da rade u sve navedene dane praznika u vremenu od 00,00 do 24,00 časa.

6.Privredni subjekti koji obavljaju proizvodnu i prerađivačku djelatnost u navedene dane republičkih praznika mogu raditi u skladu sa svojim potrebama i internim aktima koji regulišu pitanje radnog vremena zaposlenih.

7.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u Službenom glasniku Grada Prijedora.

GRADONAČELNIK
Milenko Đaković

Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila