Grad Bihać ima najčišću rijeku u BiH

“Jedanput kad vidite rijeku Unu, nećete nikada zaboraviti njenu smaragdnu boju, brzake i bukove, sedre i sve ono što je čini jedinstvenom. Ta ljepota, kaže legenda, ostavila je bez daha nekog rimskog legionara, koji, kad ju je ugledao, izusti: ‘Una!’, što znači – jedna, jedina”

Prema istraživanju koje je provela Evropska agencija za okoliš (EEA), kvaliteta mora, rijeka i jezera u Evropi, glavni grad BiH ima najzagađenije rijeke u Evropi.

S druge strane, bihaćka ljepotica Una je oduševila stručnjak Evropske agencije okoliš (EEA), kvaliteta mora, rijeka i jezera u Evropi. Posebno je interesantan živi svijet koji i sam pridonosi stvaranju sedrenih tvorevina.

Među njima posebno se ističu mahovne-briofite koje su građom svoga tijela pogodne za zadržavanje istaloženog kalcija, a neke od njih aktivno ga asimiliraju, unose u svoj organizam i kao takve, zajedno sa algama koje imaju moć asimilacije kalcija,bitni su faktor stvaranja, nastanka i rasta sedrenih tvorevina.

Zbog očuvanosti sedrenih tvorevina, kvaliteta vode, raznolikosti rijetke flore i faune, bogatstva mnogih spomenika prirode i prirodnih ljepota, rijeka Una spada među najljepše i najzanimljivije rijeke u Evropi, stoga ona
posjeduje veliko naučno, kulturno-obrazovno, estetsko, pejzažno, turističko i drugo značenje, pa iz tog razloga je ona jedna i jedina neponovljiva krška ljepotica.

S obzirom da Grad Bihać ima najčišću rijeku u BiH, mnogi građani koji žive u ostalim bh. gradovima, pitaju se kako Bišćanima polazi za rukom da ovu prirodnu ljepoticu održe tako čistom.

Sarajevo ima najzagađenije rijeke u Evropi

Evropska agencija za okoliš je provela istraživanje kojim je pokušala odrediti koje su lokacije u Evropi najbolje za kupanje, uključujući i morsku i slatku vodu. Prema rezultatima istraživanja, kvalitet vode u BiH je izvrstan.

Međutim, poražavajući podatak je da rijeke u glavnom gradu BiH nezadovoljavaju, kako zdravstvene, a tako ni ekološke kriterije. Ispitivanja su se vršila na vodotocima: Željeznica (Ilidža), Bosna (Rimski most), Miljacka (Bentbaša). Utvrđeno je da su vodotoci zagađeni zbog toga što ni najuži centar grada nema kompletno odvođenje otpadnih voda u kolektor, a također zagađenje potječe i od kanalizacije, od zagađenja nastalog istresanjem smeća uz vodotoke, te nepostojanje kanalizacione mreže u seoskim i prigradskim naseljima.

Plastične boce i plovak ribarskog štapa na rijeci Bosni često idu zajedno. U koritu rijeke nađe se i glomaznog otpada, kao i vrećica na raslinju sa strane, pa lokalni ribari kažu kako se može upecati svega.

Do prije pet godina u selu Nemila uz rijeku Bosnu, primjerice, odlaganje otpada nije bilo uopće riješeno i smeće je često završavalo u prirodi. Malo-pomalo, stanovnici su počeli potpisivati ugovore s lokalnim komunalnim poduzećem, pa sada na nešto više od 1.000 kućanstava ima 300 kanti za smeće.

ABC

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login