Biserne rijeke i jezera u BiH sve češće mete zagađenja

Biserne rijeke i jezera bili su možda i najveći potencijal BiH, ali godinama unazad nebrigom nadležnih, neodgovornošću pojedinaca, kao i neplanskom gradnjom pretvaraju se u potencijalnu opasnost po građane i okolinu i sve češće stižu vijesti o zagađenju.

Posljednji slučaj desio se juče u Jablaničkom jezeru, između Čelebića i Ostrošca: pojavile su se dvije velike mrlje, koje su mještani prijavili nadležnima sumnjajući da je u pitanju nafta, ali šta je na kraju pokazaće zvanična analiza. “Zajedno sa kolegama iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora locirali smo mrlje i uzeli uzorke.

Ono što se može zaključiti vizuelnim opažanjem – riječ je o cvjetanju algi u vodi, a ne o naftnoj mrlji ili nekoj vrsti industrijskog zagađenja”, rekao je za federalne medije Mirsad Smailagić, glavni federalni vodni inspektor. Podsjećamo, Jablaničko jezero je u drugom mjesecu bilo u potpunosti presušilo i tom prilikom uništeno je dva miliona ribljih jedinki. A prije desetak dana u dijelu rijeke Vrbas koja teče kroz Banjaluku, ali i manje gradske rječice Crkvene pojavila se ogromna količina crvene tečnosti koja je obojila vodu.

Izlaskom inspekcije na teren utvrđeno je da se radi o krvi životinjskog porijekla. Čitav slučaj je proglašen ekološkom katastrofom, ali uprkos tome niko do sada nije kažnjen zbog toga. Iz Inspektorata RS kažu da u dijelu svojih nadležnosti kontinuirano vrše kontrole zagađivača životne sredine, objekata i postrojenja koji moraju posjedovati ekološku dozvolu, subjekata koji se bave upravljanjem otpadom, kontrole korišćenja i zaštite voda i drugih. “U prošloj godini nije bilo većih zagađenja vodotoka i ekoloških incidenata.

Manjih sporadičnih zagađenja je bilo u vodotocima Vrbasa, Vrbanje, Bosne, Drine, Usore, Ukrine, Spreče i Prače, koja nisu imala za posljedicu veći negativni uticaj na životnu sredinu. Kontrole su pokazale da je većina subjekata pribavila ekološke dozvole, ali ne provode u potpunosti sve mjere kao što je redovni monitoring, odnosno mjerenje emisija polutanata u životnu sredinu, te mjere u vidu investicionih radnji”, kazala je Dušanka Makivić, portparol Inspektorata. Ona je dodala da najveći problem predstavljaju nesavjesni pojedinci koji otpad odlažu u rijeke, kanale ili druge vodene tokove, na otvorenom prostoru, u šumama ili drugim mjestima, gdje je teško utvrditi počinioca.

Jelena Ivanić, asistentica na programu “Energija i klimatske promjene” u Centru za životnu sredinu iz Banjaluke, rekla je za “Nezavisne” da vlasti u BiH generalno moraju da mnogo više pažnje posvete rijekama i prirodi, prije svega njihovom očuvanju i promociji. “Promocija stvari kao što su sportovi na vodi i turizam su veoma važni, ali je puno važnije da se zaustavi dodjeljivanje koncesija svakome ko da ponudu za izgradnju elektrana, da se revidiraju postojeći ugovori, kao i postojeće već izgrađene hidroelektrane”, kaže ona. Pored vlasti, ni odnos građana prema prirodi nije ništa bolji.

“Moramo raditi na razvijanju svijesti ljudi kada je u pitanju očuvanje prirode. Ljudi cijeli život žive kraj rijeke i tek kada osjete da će izgubiti tu rijeku malo više se aktiviraju, ali tada obično bude kasno”, ističe Ivanićeva.

Nezavisne

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login