BiH povećala izvoz, uvoz i trgovinski deficit

U prvom kvartalu 2017. u odnosu na isti period prethodne godine u Bosni i Hercegovini je zabilježen rast izvoza, uvoza i deficita, a pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 62,60 odsto.

Po podacima iznesenim u Analizi vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za period od januara do marta 2017., koju je sačinilo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ukupna robna razmjena BiH u tom periodu iznosila je 6,46 milijardi KM, što je za 816,85 miliona KM ili 14,46 odsto više u odnosu na robnu razmjenu ostvarenu u istom periodu 2016. U posmatranom periodu uvezeno je robe u vrijednosti 3,98 milijardi KM, što je za 12,71 odsto više u odnosu na isti period 2016. lstovremeno, ukupan izvoz iznosio je 2,49 milijardi KM i bilježi rast za 17,39 posto.

Trgovinski deficit u prvom kvartalu 2017. iznosio je 1,49 milijardi KM, što je za 5,65 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Evropska unija je i dalje glavni spoljnostrgovinski partner, tako da u ukupnom obimu robne razmjene EU učestvuje sa 66,12 odsto, slijede zemlje potpisnice Sporazuma CEFTA 2006 s 13,45 odsto, dok ostale zemlje učestvuju s 20,42 odsto.

lzvoz u EU ostvaruje učešće od 73,01 odsto u ukupnom BiH izvozu, a uvoz iz zemalja EU učestvuje sa 61,81 posto u ukupnom BiH uvozu. U prvom kvartalu 2017. u odnosu na isti period prethodne godine zabilježen je rast izvoza u EU za 13,41 odsto, rast uvoza iz EU za 12,76 posto, te rast trgovinskog deficita od 10,97 posto. Posmatrano po zemljama porijekla uvoza, u BiH je u prvom kvartalu 2017. najviše je uvoženo iz: Njemačke (11,86 odsto), Italije (11,13 ), Srbije (10,97), Hrvatske (10,05), Kine (6,91), Slovenije (5,34), Turske (3,94 ), Austrije (3,73 ), SAD-a (3,49 ) i iz Rusije (3,35 odsto).

Uvoz iz ovih zemalja u navedenom periodu učestvuje sa 70,78 odsto u ukupnom BiH uvozu.

Nezavisne

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login