BiH među državama sa najmanje rasnih predrasuda

Bosna i Hercegovina našla se među državama sa najmanje rasnih predrasuda u sklopu istraživanja koje su sproveli naučnici sa Harvarda.

Srbija, Slovenija i Irska su države sa najmanje rasnih predrasuda, a najviše ih ima Češka, pokazalo je ovo je istraživanje.

Istraživanje je sprovedeno između 2002.i 2015, a ispitanici suučestvovali u interaktivnom Projektu Implicit kvizu u kojem su spajali slike s rečima.

Jedan od zadataka bio je povezivanje pozitivnih i negativnih pojmova s prizorima crnih i bijelih lica.

U ispitivanju je takođe korišćen Test implicitne asocijacije (IAT) koji meri nesvjesne predrasude. Test je provjerio koje pozitivne i negativne pomove Evropljani povezuju s crncima.

Naučnici su rezultate istraživanja objavili na portalu Open Science Framework. IAT je pokazao da ljudi iz svih evropskih država retko povezuju pozitive pojmove s crnim licima nego belima.

Studija je takođe otkrila da i osobe koje nemaju rasističke stavove imaju neke rasne predrasude.

“‘Karta rasizma” pokazuje da najmanje predrasuda imaju Irska, Slovenija i Srbija. Rasizam je najviše prisutan u Češkoj”, navodi se u istraživanju.

Nezavisne

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login