Agrokor za kredit založio i zaštitne znakove Leda i Jamnice

Jamnica i Ledo, dvije firme iz sastava Agrokor koncerna, objavile su u ponedjeljak putem Zagrebačke berze da su krajem prošle sedmice sklopile ugovor o zasnivanju založnog prava na određenim žigovima tih firmi, a za osiguranje kredita kojeg je Agrokor dobio u junu ove godine.

Jamnica i Ledo u svojim objavama tako navode da je u petak, 15. septembra sklopljen ugovor o zasnivanju založnog prava na određenim žigovima tih firmi između Agrokora i njegovih povezanih društva, među kojima su i te dvije kompanije, te Madison Pacific Trust Limited.

Taj je ugovor, kako se navodi u objavama, sklopljen “u svrhu zasnivanja i perfekcije osiguranja” u korist Madison Pacific Trust Limited “radi osiguranja sadašnjih i budućih tražbina koji svaki dužnik duguje osiguranim strankama, kako su svi definirani i u skladu s ugovorom o najstarijem (super-priority) kreditu od 8. juna ove godine”.

Sredstva osigurana tim kreditom omogućila su firmama stabilizaciju poslovanja, rješavanja problema likvidnosti te finansiranje zaliha i priprema za sezonu, navode iz Janice i Leda.

Prema objavama tih dviju firmi, Jamnica je založila pravo na na ukupno pet figurativnih žigova (tri Jamnice i dva Jane), a Ledo na njih četiri (jedan verbalni i tri figurativna žiga).

Inače, Agrokor je 8. juna izvijestio da je potpisan ugovor o finansijskom aranžmanu u visini od 480 miliona eura. Kredit je odobren na 15 mjeseci, uz 4 posto godišnje kamate koja se pripisuje glavnici ili 3,8 posto u gotovini, plativo jednom godišnje.

Kredit su osigurali imatelji obveznica predvođeni fondom Knighthead Capital Management, a jamstvo za kredit je sva materijalna i nematerijalna imovina koja nije do sada založena.

Početkom septembra su kompanije iz sastava koncerna Agrokor izvijestile o sklapanju ugovora o zasnivanju založnog prava na svojim nekretninama koje nisu dosad založene, a temeljem zajma koji je Agrokor dobio početkom juna u visini od 480 miliona eura.

Tako su Jamnica, Ledo, Zvijezda, Belje, Vupik i PIK Vinkovci su početkom septembra izvijestili da su sklopili ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretninama između Agrokora, njegovih povezanih društava te Madison Pacific Trust Limiteda.

BiznisInfo

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login